Hondzijn.nl

25 mei 2015
door Hélène Feliz
1 reactie

Liefde van hond voor baasje – Conclusies wetenschappelijke studie opzienbarend

liefde van hond voor baasje

 

Mijn hond houdt van me…. Mijn hond houdt NIET van me…. Mijn hond houdt van me…. of toch NIET?!….  Hoe kan een hondenbaasje met zekerheid weten dat z’n hond van hem houdt? Natúúrlijk vliegt jouw hond je zowat in de armen wanneer je de voordeur opent na een drukke werkdag. Jouw hond haalt misschien zelfs jouw pantoffels voor jou, kijkt je aanbiddend aan met trouwe hondenogen en ligt als een warme thermo-deken aan jouw voeten. Maar hoe weet je nou zeker dat jouw hond dit alles niet uit eigenbelang doet?. Eigenbelang van een hond is: “Ha, baasje is weer thuis, mijn kans op een heerlijk hapje is gearriveerd. Ik  zal m’n baasje gunstig stemmen door z’n pantoffels te halen. 

Wetenschappelijke studie met gevolgen voor wetgeving honden

Is het waar dat een hondenbaasje de functie heeft van een soort ‘snackautomaat’ voor zijn hond? Bestaat er vanuit het oogpunt van de wetenschap zoiets als liefde van een hond voor z’n baasje? Een wetenschappelijke studie in Amerika op dit gebied, heeft nogal wat stof doen opwaaien. Er werd onderzocht of honden dezelfde emoties ervaren als mensen. 

Dr. Gregory Berns, een neurowetenschapper aan de Emory Universiteit in Atlanta Georgia, heeft met zijn wetenschappelijke studie aangetoond dat honden dezelfde emoties ervaren als mensen. Liefde van hond voor baasje blijkt geen illusie te zijn. Het resultaat van deze studie is belangrijk omdat het kan leiden tot een verandering in de wetgeving ten aanzien van honden in Amerika.

Korte samenvatting van de wetenschappelijke studie van dr. Berns

– Er zijn MRI scans gemaakt van de hersenen van honden.  Deze honden zijn van tevoren getraind om de betekenis van handsignalen die ze te zien krijgen, te begrijpen.

– Tijdens de MRI scans krijgen de honden handsignalen te zien waarbij ze eten (hotdogs) in het vooruitzicht worden gesteld. De ene keer krijgen ze dit handsignaal van een onbekend persoon te zien en op een ander moment krijgen ze hetzelfde handsignaal van hun eigen baasje te zien.

– Uit de MRI scans blijkt dat het gedeelte van de hersenen dat verantwoordelijk is voor emoties zoals liefde, gevoel van verbondenheid, uiterst actief wordt wanneer honden de handsignalen krijgen van hun eigen baasje.

– Wanneer de honden dezelfde handsignalen krijgen van een onbekend persoon, vertoont het gedeelte van de hersenen dat verantwoordelijk is voor emoties zoals liefde en verbondenheid, weinig activiteit.

– Uit de MRI scans is gebleken dat honden gevoelens van liefde ervaren voor hun baasjes. De conclusie van het wetenschappelijke onderzoek is dat honden dezelfde emoties ervaren als mensen.

– Naar aanleiding van het wetenschappelijk onderzoek probeert dr. Gregory Berns in Amerika voor elkaar te krijgen dat er een nieuwe wetgeving komt ter bescherming van honden. Honden zouden volgens hem doormiddel van een nieuwe wetgeving dezelfde bescherming moeten krijgen als kinderen.

Mijn stelling is: Liefde overwint alles, vindt je ook niet?  😉

Lees ook:  Lichaamstaal van hond en baasje is vaak verrassend

Lees ook:  Hoe honden de gezondheid van hun baasjes beïnvloeden

Lees ook:  Gratis e-boek: De leukste blogs en tekeningen van Hélène Feliz

21 december 2014
door Hélène Feliz
Geen reacties

Hoe honden voorkomen dat ze afgaan voor hun omgeving

Honden die pootjes geven

Afgaan voor je omgeving is iets waar niemand op zit te wachten. Dat geldt zowel voor een hondenbaasje als voor zijn hond. Sommige honden geven de voorkeur aan een ‘preventieve aanpak’ om te voorkomen dat ze afgaan voor hun omgeving. Dit zijn de ‘vredesactivisten’ onder de honden. Hun motto is: “Als je niet vecht, kan je een gevecht ook niet verliezen. Afgaan voor je omgeving is dan vrijwel uitgesloten”. Maar hoe krijgt zo’n slimme hond dat voor elkaar? 

Niets is schattiger om te zien dan een hond die een mens een pootje geeft. Het opheffen van de voorpoot is iets wat honden van nature kennen. Het is een teken die honden onder elkaar gebruiken. Zowel in de hondenwereld als in de mensenwereld betekent een opgeheven voorpoot van een hond hetzelfde, namelijk dat de hond zich onderdanig opstelt.

hoe honden voorkomen dat ze afgaan voor hun omgeving

Jammer dat katten dat niet snappen. Op verzoek van hun baasjes een pootje geven, is iets wat veel honden binnen een redelijk termijn kunnen aanleren. Een hond die zich onderdanig opstelt vormt geen bedreiging voor zijn soortgenoten en zal dus niet snel verwikkeld raken in een machtsstrijd met een kans om de strijd te verliezen (= afgaan). In de mensenwereld geldt dat een hond die aan iedereen pootjes geeft niet af kán gaan. Dat komt omdat zo’n hond door alle mensen schattig wordt gevonden. Dat zijn dus de slimme honden. Ze weten drommels goed wat hun pootje voor het effect heeft op mensen. Ze zijn slim genoeg om daar ook nog eens gebruik van te maken. Ze weten dat het hebben van een ‘underdog‘ positie in de mensenwereld zijn beloningen kent. Beloningen zoals het krijgen van hondensnoepjes, een aai over de bol en vooral een aangenaam en relaxed leven.

De ‘magische’ hondenlijn

Mijn buurvrouw  heeft een klein yorkshire terriër die nogal wat van zich laat horen. Het toeval wil dat mijn buurvrouw de gewoonte heeft om haar hondje uit te laten rond het tijdstip dat ik thuis arriveer. Het gevolg is dat ik bijna dagelijks getuige mag zijn van een ‘amusant’ schouwspel. Het is een schouwspel van een klein hondje dat zich aan de hondenlijn gedraagt als een ‘leeuw’. Hij schuwt geen enkel middel om te laten zien dat hij zijn taak als ‘bodyguard’ van zijn baasje erg serieus neemt. Niet zelden staat hij op zijn achterste poten naar me te blaffen terwijl ik voorbij loop. Op een dag besloot zijn baasje om hem los te maken van de hondenlijn. Toen ik aan kwam lopen, stormde het hondje op me af en kwam vervolgens abrupt tot stilstand om…… mijn schoenen te besnuffelen?!. Onvoorstelbaar, de ‘betovering’ werd verbroken zodra de ‘leeuw los werd gemaakt van de ‘magischehondenlijn. Los van de verbindingslijn met z’n baasje, veranderde de ‘leeuw‘ in een nieuwsgierig klein hondje.

Menig hondje kan veel van de yorkshire terriër van mijn buurvrouw leren. Ben je een klein hondje? Ga dan luid blaffend (keffend), grommend, op je achterste poten staan zodat je vooral groter en ‘bloeddorstig’ overkomt op je voorbijgangers. Niemand in je omgeving zal het dan in z’n hoofd halen om over je heen te lopen of met je de strijd aan te gaan. Het allermooiste: op zo’n manier voorkom je dat je afgaat voor je omgeving en ontvang je veel respect, ook van jouw baasje. Zeg nou eens eerlijk: het imago van een gevaarlijke hond hoog houden, kost de nodige energie. Gelukkig is dat vol te houden omdat je soms niet wordt aangelijnd en – dus onafhankelijk van je baasje – vrij rond mag lopen. Dat zijn de kostbare momenten om bij te tanken en om volledig jezelf te zijn: een lief klein nieuwsgierig hondje. Hoe honden voorkomen dat ze afgaan voor hun omgeving moet na het lezen van de geschetste situaties nu wel duidelijk zijn.

Hier volgt een bericht voor mijn toekomstige goede vriend:

“PEACE, my yorkshire terriër friend”. Krijg ik van jou een pootje?…… Bij nader inzien lijkt het me verstandig om het met je daarover te hebben, wanneer je niet aan de ‘magische’  hondenlijn vastzit“ :)  

Lees ook: De hond als mensenkind

Lees ook: Waarom honden op ballen jagen en mensen op knikkers

Lees ook: Hond gevonden voor belangrijk werk

 

11 oktober 2014
door Hélène Feliz
4 reacties

Lichaamstaal van hond en baasje in stresssituaties – Stressdossier ontrafeld

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Situaties waarin stress wordt ervaren brengen vaak gevoelens van angst en onzekerheid met zich mee. Dit is zowel voor een hond als zijn baasje een ongewenste situatie. Stress werkt vaak verlammend en heeft een negatieve invloed op het denken. Mens en dier zijn erop gericht om situaties waarin ze stress ervaren onder ‘controle‘ te krijgen. Het hebben van controle is hier hetzelde is als kalm blijven. Ook uit de lichaamstaal die hond en baasje in stresssituaties laten zien, blijkt dat kalm blijven de voornaamste drijfveer is.   Een hond beschikt over een heel repertoire aan kalmeringssignalen die hij in de strijd gooit om zichzelf en zijn directe omgeving te beïnvloeden. Wat je ook doet…blijf vooral KALM wil een hond met zijn kalmeringssignalen tot uitdrukking brengen. Na een nadere beschouwing van het thema ben ik tot enkele bevindingen gekomen die ik de moeite waard vind om hier te bespreken.

lichaamstaal-van-hond-en-baasje-in-stresssituaties

 

Kalmeringssignalen van de hond

                                        

De kalmeringssignalen zijn:

—  liggen,

—  zitten,                           

—  gapen,                          

—  smakken,                    

—  likken aan de neus,      

—  knipperen met de ogen

—  wegdraaien van de kop,

—  op de grond snuffelen,

—  langzaam bewegen, stilstaan (bevriezen),

** spelhouding (voorpoten laag op de grond, achterlijf omhoog).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Het meest opvallend in dit rijtje is het feit dat een hond in een stresssituatie de spelhouding kan aannemen. Dit is een uitnodiging aan de tegenpartij om samen een spelletje te spelen. De hond heeft het goed begrepen want een spelletje spelen zorgt voor ontspanning. Samen een spelletje spelen zorgt ervoor dat zowel de hond als z’n omgeving zich ontspant. Kun je een betere manier bedenken om conflicten (=stress) te vermijden dan samen spelen met je tegenpartij?  In de zakenwereld zal dat net zoiets zijn als de tegenpartij uitnodigen voor een partijtje golfen voordat er wordt onderhandeld.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

De ‘signalen’ van het hondenbaasje

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Een welbekend beeld is het beeld van een huilende baby die door zijn moeder/verzorger wordt gekalmeerd. Terwijl de baby huilt wordt het door de moeder over z’n hoofdje en rug gestreeld en langzaam in slaap gewiegd. Doorgaans hebben de handelingen van de moeder een kalmerende invloed op de baby zodat hij stopt met huilen. Tenzij het een ‘huilbaby‘ is natuurlijk. In dat laatste geval kan de baby met zijn langdurig gehuil de omgeving aan het huilen maken :)  Datgene wat onze moeders/verzorgers deden om ons als kind te kalmeren blijven we in ons verdere leven (onbewust) eindeloos herhalen. Hier volgt een overzicht van de lichaamstaal van mensen.

Om onszelf te kalmeren in stresssituaties, zie je bijvoorbeeld dat wij (onbewust) wrijven en/of friemelen aan ons:

– voorhoofd,

– wangen,

– nek,

– haar,

– armen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

In stresssituaties tikken we ook nog met de vingers op tafel en spelen we met onze sierraden (kettingen). Het is aandoenlijk als je ziet dat ook mensen in topfuncties binnen bedrijven (onbewust) tijdens hun presentaties friemelen aan hun gezicht, veelvuldig hun nek aanraken om zichzelf te kalmeren. Ik vraag me soms af: zouden deze topfunctionarissen zich op zo’n moment voelen als dat kleine jongetje in een korte broek of  als dat kleine meisje met  strikjes in het haar?. Als je hun lichaamstaal bekijkt wordt in ieder geval duidelijk dat in elk volwassen mens een klein jongetje/meisje schuilt, dat in stressvolle situaties gekalmeerd wil worden. Zowel hond als baasje vertonen in stresssituaties lichaamstaal die moet bijdragen tot rust. Wij mensen doen precies hetzelfde wat onze moeders/verzorgers deden om ons te kalmeren toen we een baby waren. Mensen weten van nature welke handelingen ze moeten verrichten om andere mensen te kalmeren. Bijvoorbeeld: mensen wrijven over de rug en armen van hun medemens om te troosten/kalmeren. Een variant hierop is het geven van schouderklopjes aan een ander (“Kop op man…. alles komt goed !“). Elkaar schouderklopjes geven is vooral onder mannen  zeer gebruikelijk.  Maar… hebben wij niet allemaal  (zowel hond als baasje) op z’n tijd een schouderklopje nodig? 😉 Denk daar eens aan.

Tot slot kan geconcludeerd worden dat een hond een vredelievend dier is dat zich in alle bochten wringt om de kalmte te bewaren voor zichzelf en zijn omgeving. Een hond weet instinctief dat hij met zijn lichaamstaal, een kalmerende invloed kan uitoefenen op zijn omgeving. Dat laatste is geheel in eigen belang.  Niet vechten maar samen spelen heeft zijn voorkeur. Daar kunnen wij mensen een hoop van leren, nietwaar?.

Lees ook:  Hond kan kleuren zien

Lees ook: Fitness voor hond en baasje

Lees ook: Gedragstest voor elke hond?

30 juni 2014
door Hélène Feliz
1 reactie

Waarom honden op ballen jagen en mensen op knikkers

waarom-honden-op-ballen-jagen

De Jack Russell Terriër als jager

Een kennis van mij heeft een Jack Russell Terriër die ze niet in bedwang kan houden wanneer hij op straat een bal ziet. Ik kan het hondje geen ongelijk geven. Oorspronkelijk gefokt voor de jacht heeft hij in de loop van de tijd een andere functie binnenshuis gekregen, namelijk dat van gezelschapshond. Als gezelschapshond wordt van hem verwacht dat hij zijn jachtinstincten volledig kan uitschakelen. Huisdieren of ander prooi achterna zitten, behoort eenmaal niet tot de taakomschrijving van een ‘gezellige’ gezelschapshond.

?t=2m41s

Wat kan een hond met jachtinstinct in een dergelijk geval dan anders doen dan op jacht gaan naar een vervanging voor een prooi ?.

De vervanger van de prooi

Een bal lijkt in de beleving van de Jack Russell Terriër prima geschikt om de functie van ‘prooi’ over te nemen. Ziet hij op straat een bal over de grond rollen dan hoort en ziet hij zijn baasje niet meer staan. Zijn enige ‘missie’ als rasechte jachthond, is op dat moment de bal te pakken krijgen koste wat het kost. Sinds zijn baasje dat heeft meegemaakt probeert ze bewust voetbalvelden en vooral voetballende kinderen op straat en in parken te vermijden. Het is voor zijn baasje onvoorstelbaar dat er ook honden bestaan waar andere baasjes eerst ‘zoek de bal’ tegen moeten zeggen voordat ze in actie komen. Mijn kennis heeft verteld dat ze soms zonder erbij na te denken, het woord ‘bal’ uitspreekt in aanwezigheid van haar hond. Op zo’n moment kijkt hij haar aan met een ‘verwilderde blik’ in zijn ogen. Volgens haar is het alsof hij tegen haar wil zeggen: bal ?…, waar ??, waar ???, WAAR ?!!! . Dit is dus een hond waar je als baasje nooit ‘zoek de bal’ tegen moet zeggen want dan loopt het gegarandeerd uit de hand.

 

De moderne mens als jager

Welbeschouwd verschillen de omstandigheden van de Jack Russell Terriër niet veel van de omstandigheden van zijn baasje. Zoals we op school hebben geleerd was de ‘oermens’ een jager en verzamelaar. Wanneer we bekijken wat er van de ‘jager’ in de moderne mens nog over is, komen we tot de volgende conclusie. De ‘jager’ in de mens bestaat nog steeds. De leefomstandigheden van de mens zijn wel veranderd. In tegenstelling tot de oermens, jaagt de moderne mens op anderssoortig ‘prooi’ zoals: de nieuwste HIFI installatie, 3-D T.V., Smartphone en last but not least: op de knikkers (=geld). Hoe meer ‘knikkers’ de mens verzamelt, hoe meer hij kan blijven jagen op luxe en comfort. De term ‘plezierjacht’ krijgt in deze context een heel andere betekenis, vind je ook niet?. Waarom honden op ballen jagen en mensen op knikkers, wordt voor menigeen nu wel duidelijk :)  

Lees ook: Lichaamstaal van hond en baasje is vaak verrassend

Lees ook: Hond zoals een kind speelgoed leren opruimen

Lees ook: Verschillen tussen het reukvermogen van hond en baasje

23 februari 2014
door Hélène Feliz
Geen reacties

Hoe honden de gezondheid van hun baasjes beïnvloeden

Heb je je weleens afgevraagd hoe honden de gezondheid van hun baasjes beïnvloeden? De  positieve effecten op de gezondheid van hondenbaasjes zijn zo overduidelijk aanwezig. Het  is bekend dat er zelfs huisartsen zijn die patiënten omwille van hun gezondheid, adviseren om een hond in huis te nemen. hoe honden de gezondheid van hun baasjes beïnvloeden

Een kanttekening: Je moet niet vergeten dat naast de vereiste zorg, een hond ook veel behoefte heeft aan gezelschap. Wanneer je als baasje hieraan kunt voldoen en besluit om een hond in huis te nemen, krijg je gegarandeerd er veel voor terug.

8  belangrijke gezondheidsredenen om een hond in huis te nemen

Hoe honden de gezondheid van hun baasjes beïnvloeden wordt duidelijk wanneer we stilstaan bij waar mensen behoefte aan hebben om geestelijk en fysiek gezond te blijven. In ons hectisch bestaan hebben we behoefte aan: ontspanning, liefde/acceptatie door anderen, goede sociale contacten en lichamelijke beweging om fit te blijven.

Er zijn minstens 8 belangrijke gezondheidsredenen om een hond in huis te nemen. Lees hier de uitspraken van o.a. enkele beroemde mensen over dit onderwerp.

— “Mensen die honden hebben (of katten) leven gemiddeld langer dan mensen die ze niet hebben. Dit is geen pro-honden-campagne-fantasie. Het is gewoon een medisch gegeven dat de kalmerende invloed van een vriendelijk huisdier de bloeddruk verlaagt en daarmee het risico op een hartaanval”  (Desmond Morris).

— “Het is bijzonder belangrijk dat er iemand is, al is het maar een hond, die jou verkiest boven de rest van de wereld” (Jules Roy).  Alles draait om liefde… soms komt dat in de verpakking van een hond met een kwispelende staart 😉

— “Een hond is zeer onachtzaam. Hij vraagt nooit of je het goed of fout hebt, vraagt zich nooit af of je omhoog of omlaag gaat op de levensladder, vraagt nooit of je arm of rijk, dwaas of wijs, zondaar of heilige bent. Of je geluk hebt of  pech, een goede of een slechte naam, met eer of schande overladen wordt, hij blijft bij je, troost je, bewaakt je en geeft zijn leven voor je…” (Jerome K. Jerome).

— Honden leveren een positieve bijdrage aan het sociale leven van hun baasje. Mensen maken makkelijker een praatje met een onbekende op straat wanneer die onbekende in gezelschap is van een hond. De hond is bijna altijd aanleiding om een gesprek te beginnen met een vreemde.

— Mensen met honden zijn over het algemeen gelukkiger, hebben meer vertrouwen en voelen zich minder eenzaam.

— De verplichte dagelijkse wandelingen met de hond heeft een positief effect op de gezondheid van baasjes.

— Duitse onderzoekers hebben aangetoond dat kinderen die met een hond in huis opgroeien minder allergieën ontwikkelen zoals hooikoorts, astma, en eczeem.

— Honden zorgen ervoor dat minder actieve kinderen meer gaan bewegen. Kinderen spelen- en rennen graag met honden. Dit komt de lichamelijke conditie van kinderen ten goede.

Lees ook:  De hond als mensenkind

Lees ook:  Hond gevonden voor belangrijk werk

Lees ook: Het jaaroverzicht volgens de hond 

25 januari 2014
door Hélène Feliz
Geen reacties

Verschillen tussen het reukvermogen van hond en baasje

verschillen tussen het reukvermogen van hond en baasje

 

 

 

 

 

 

 

In bijna alle verzorgingsproducten die we in huis hebben, is een parfumgeur verwerkt.  Ik heb me altijd afgevraagd hoe een hond die bij zijn baasje in huis woont dit zou ervaren. Een hond heeft een uiterst gevoelige reukzintuig. Hij wordt 24 uur per dag o.a. ‘gebombardeerd‘ met (parfum)geuren uit zijn directe omgeving. Laat dit nou juist de geuren zijn die honden afschuwelijk vinden. Zou je als hond dan niet op den duur afgestompt raken of van huis weg willen lopen? :) Het leek me interessant om deze keer stil te staan bij de verschillen tussen het reukvermogen van hond en baasje.           

Wetenschappers hebben het volgende aangetoond:

— Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de reuk het belangrijkste zintuig is voor honden. Een extra groot deel van de hersenen van een hond zijn bestemd voor het herkennen van geuren. Honden kunnen om die reden tot tienduizend keer beter geuren herkennen dan mensen.

Mensen zijn voornamelijk visueel ingesteld. De hersenen van een mens zijn dan ook gespecialiseerd in het verwerken van informatie die ontvangen wordt via het gezichtszintuig. Het deel van de hersenen dat bestemd is voor analyse van geuren is  vele malen kleiner dan bij honden.

In het kort:

Honden hebben een beter reukvermogen dan mensen (10.000 keer beter).

Mensen hebben een beter gezichtsvermogen dan honden. Mensen kunnen in tegenstelling tot honden alle kleuren van de regenboog  zien.

Hond met het beste reukvermogen ter wereld

De Bloedhond heeft het beste reukvermogen ter wereld. Vanwege zijn uitzonderlijke reukvermogen is hij zeer populair onder jagers. Onderzoeken hebben aangetoond dat Bloedhonden door hun buitengewone reukvermogen, in staat zijn om tijdens de jacht te onderscheiden of een prooi uitgeput, angstig of woedend is. Dat de Bloedhond het beste reukvermogen ter wereld heeft, heeft hij te danken aan het ‘buitensporig’ aantal geurreceptoren dat hij bezit. Een Bloedhond heeft ongeveer 300 miljoen geurreceptoren in zijn neus.

Aantal geurreceptoren in neus van hond en mens

Geurtjes die in de lucht zweven komen bij het inademen tegen het reukslijmvlies in de neus. In het reukslijmvlies zitten geurreceptoren op zenuwcellen. De geurreceptoren hebben als taak het opvangen van reuksignalen en die vervolgens doorsturen naar de hersenen. In de hersenen worden de reuksignalen verder geanalyseerd.

Hoe meer geurreceptoren een hond heeft, hoe groter zijn reukvermogen. Het aantal geurreceptoren dat een hond heeft is afhankelijk van de grootte en lengte van zijn neus. Gezien hun bijzondere kwaliteiten is het niet verrassend dat juist hondenrassen met een groot reukvermogen ingezet worden voor de jacht.

Ter vergelijking volgt hier een lijst met  hondenrassen en het aantal  geurreceptoren  dat ze bezitten:                                                                                                                                          

1. Bloedhond:                      ongeveer 300 miljoen geurreceptoren

2. Duitse Herder/Beagle:  ongeveer 225 miljoen geurreceptoren

3. Fox Terriër:                     ongeveer 147 miljoen geurreceptoren

4. Teckel:                              ongeveer 125 miljoen geurreceptoren

Een mens heeft ‘slechts’ 5 miljoen geurreceptoren tot zijn beschikking !.

Gezien het aantal geurreceptoren in zijn neus, is het niet verbazingwekkend dat jouw hond precies weet wat op het menu staat bij de buren. Als mens ruik je bijvoorbeeld dat je buurvrouw spruitjes op het vuur heeft staan. Jouw hond heeft veel meer informatie hierover. Hij ruikt op afstand dat er behalve de spruitjes, in de kookpan ook nog rozijnen, pijnboompitten, gember en mosterd zijn toegevoegd. Een hond heeft het vermogen om elke geur afzonderlijk van elkaar te onderscheiden. Een mens komt vaak niet verder dan het waarnemen van de ‘overheersende geur‘. Dat is in dit geval de geur van spruitjes.

Soms denk ik: “Gelukkig maar dat honden niet kunnen praten. Want als honden konden praten zouden wij mensen helemáál geen privacy meer hebben”!. Uit dit alles blijkt dat de verschillen tussen het reukvermogen van hond en baasje nogal groot zijn. Maar ach… een geruststellende gedachte is: “Jouw hond waardeert je als baasje, ook al vindt hij je zielig omdat je volgens hem niet kan ruiken”.

Mens met het beste reukvermogen ter wereld

Er wordt zelden bij stilgestaan dat er ook mensen zijn met het beste reukvermogen ter wereld. Naar schatting zijn er over de hele wereld 200 mensen met een zeer uitzonderlijk reukvermogen.  Deze mensen worden niet voor niets de Neus genoemd en zijn werkzaam in de parfumindustrie. Iemand die ‘de Neus’ wordt genoemd in de parfumwereld is iemand die parfumgeuren maakt.

Je zou kunnen verwachten dat het hebben van ‘het beste reukvermogen ter wereld’ voor een mens voldoende is om uitermate succesvol te worden in de parfumwereld. Niets blijkt minder waar te zijn. Het verbazingwekkende is dat het hebben van een zeer uitzonderlijk reukvermogen op de tweede plaats komt. Dit terwijl het hebben van een zeer goed geheugen om geuren te onthouden, op de eerste plaats komt in de parfumwereld. 

De verschillende geurencombinaties die gebruikt worden om nieuwe parfumgeuren te maken worden allemaal in het geheugen van een parfumeur opgeslagen. Voordat iemand zich een parfumeur mag noemen moet hij/zij een opleiding volgen. Tegen de tijd dat een parfumeur klaar is met de studie heeft hij/zij ongeveer 1500 geuren in zijn/haar geheugen opgeslagen. Bekeken vanuit het gezichtspunt van een hond is dit resultaat ‘wat magertjes’  vind je ook niet? 😉 

Lees ook: Hoe honden voorkomen dat ze afgaan voor hun omgeving

Lees ook: Lichaamstaal van hond en baasje in stresssituaties – Stressdossier ontrafeld 

 

 

20 december 2013
door Hélène Feliz
1 reactie

Hondenstreken tijdens kerst

Kerst is een tijd van gezelligheid. Het laatste waar je als mens aan denkt zijn hondenstreken tijdens kerst. Als je een hond bent, zijn hondenstreken voor jou juist vanzelfsprekend. Ben je een hond die graag met je staart kwispelt… in de buurt van je baasjes versierde kerstboom?.

hondenstreken-tijdens-kerst

Het duurt niet lang voordat je tot de ontdekking komt dat je kerstballen de lucht in kan slingeren door enkel met je staart te kwispelen. Van jouw baasje heb je nooit begrepen dat jij niet met kerstballen mag spelen. Dus… als kleurige kerstballen over de grond rollen is het voor jou een startsein om ”zoek-de-bal” te spelen met alle gevolgen van dien. Het allerleukste voor jou is wanneer je baasje achter je aanrent om een kerstbal te bemachtigen. Op zo’n manier wordt het voor jou samen met jouw baasje, zeker een  vrolijke kerst 😉

Wat vinden hondenbaasjes van de hondenstreken in deze video?   

Lees ook:  Verlanglijstje

Lees ook:  Is jouw kind hondvriendelijk?

Lees ook:  Wat doet een hond de hele dag?

30 november 2013
door Hélène Feliz
Geen reacties

Fitness voor hond en baasje

Bekend is dat deelname aan fitness activiteiten bijdraagt tot een goede gezondheid van zowel mens als dier. Wanneer ik denk aan fitness voor hond en baasje rijst de vraag welke oefeningen een hond samen met zijn baasje kan uitvoeren. De terrier Jesse geeft op deze vraag, op geheel eigen wijze, een antwoord. Jesse laat in de video wat oefeningen zien om baasjes op goede ideeën te brengen. Het enige wat jij als baasje hoeft te doen is de instructies van Jesse nauwkeurig opvolgen,.. succes gegarandeerd ;). 

Lees ook: Hond blijft fit dankzij baasje, of is het juist andersom?

Lees ook: De hond als mensenkind

Lees ook:  Het jaaroverzicht volgens de hond

 

31 oktober 2013
door Hélène Feliz
Geen reacties

Hond blijft fit dankzij baasje, of is het juist andersom?

Sommige tradities moeten nooit veranderen. Voor alle duidelijkheid: ‘smakelijke’ tradities moeten in ere worden gehouden, als het aan jouw hond ligt.  hond-blijft-fit-dankzij-baasje-of-is-dat-juist-andersom.Een van die tradities is dat baasjes tijdens de feestdagen allerlei nieuwe recepten uitproberen waar ze geen kaas van gegeten hebben. Vervolgens worden dinergasten (lees: proefkonijnen) uitgenodigd om te komen genieten van baasjes kookkunsten. De ervaring leert dat degene die het meest geniet van baasjes minder geslaagde menu’s, zijn geliefde viervoeter is.  Hoezo?… Bekijk de video en alles zal je duidelijk worden.

In de ogen van jouw hond zal jij altijd een keukenprins of keukenprinses zijn, ongeacht wat jij ervan bakt. Jouw dinergasten kunnen hier misschien heel anders over denken… maar wat maakt het uit?. Elke hond weet uit ervaring dat hij op de feestdagen zo dicht mogelijk in de buurt van de dinertafel moet blijven als hij kans wil maken om iets lekkers te vangen. Tijdens een diner is de allerbeste plek voor een hond, onder de dinertafel. Als er kinderen aan tafel zitten heb je als hond gegarandeerd ‘beet’. Kinderen zijn namelijk erg kieskeurig en lusten niet alles wat ze krijgen opgediend. Kinderen zijn eerder geneigd om ‘ongemerkt’ alles onder tafel, aan de hond te voeren. Dit zijn nou dingen waar een hond een neus voor heeft en zijn voordeel mee doet.

Als honden na de feestdagen dikker zijn geworden, betekend het, dat ze hun baasjes een goede ‘dienst’  hebben bewezen. Denk maar aan al die hapjes die na de feestdagen overblijven. Het lukt de meeste baasjes niet om al die hapjes, zonder schuldgevoel in de vuilnisbak te gooien. Vandaar dat ze hun honden daarvoor inzetten.

Het hebben van een overgewicht heeft zowel voor honden als voor mensen echter minder fijne kanten voor de gezondheid. Als baasje wil je natuurlijk dat jouw hond een lang leven heeft en zo lang mogelijk gezond en fit blijft. Om dit voor elkaar te krijgen betekent dit voor jouw hond: minder tussendoortjes en meer beweging. Gebleken is dat lange wandelingen naast positieve effecten op de gezondheid van honden ook nog positieve effecten heeft op de gezondheid van baasjes. Dan rijst bij mij de vraag: hond blijft fit dankzij baasje, of is het juist andersom?… Wat denk jij?

Lees ook:  Lichaamstaal van hond en baasje is vaak verrassend

Lees ook:  Wat doet hond als baasje niet wil spelen?

Lees ook:  Alles springt, zingt, danst en sjanst in de lente

29 september 2013
door Hélène Feliz
Geen reacties

Is jouw kind HONDVRIENDELIJK?

Heb je een jong kind dat de ‘hond des huizes’, de hele dag betrekt in haar spelletjes en achterna loopt?. Kortom: een lief, sociaal, spontaan kind dat de dag niet door kan komen zonder haar ‘speelkameraad’ de hond?. De meeste mensen zullen dit kinderlijk is-jouw-kind-hondvriendelijk

gedrag ‘schattig’ noemen. Als ouder en opvoeder heb je jouw kind geleerd om dieren met respect te behandelen. Als iemand aan  jou de vraag zou stellen: ‘Is jouw kind hondvriendelijk?’  hoef je dan ook niet lang na te denken: ‘Ja, natúúrlijk!’  is jouw antwoord.

HONDVRIENDELIJK?!… maak dat de kat wijs!

‘HONDVRIENDELIJK?!… maak dat de kat wijs’, hoor ik de ‘hond des huizes’ in mijn verbeelding zeggen. Wat de meeste mensen ‘schattig’ vinden hoeft niet per definitie ook zo te zijn. Om te illustreren hoe verschillend we naar situaties kunnen kijken, het volgende voorbeeld. Heb je ooit een jong kind gezien dat vol bewondering naar een vlindertje staat te kijken? Een onschuldig kind dat ondanks haar goede bedoelingen een ‘gevaar’ vormt voor het kleine vlindertje. Waarom een gevaar?. Nou…het schijnt dat de kwetsbare vleugeltjes van vlinders niet berekend zijn op de ‘brute kracht’ van mollige kinderhandjes.

Terugkomend op honden: kinderen en honden vormen vaak de perfecte speelkameraadjes. Heel soms kan het gebeuren dat de ‘balans’ de andere kant opslaat. Er wordt zelfs beweerd dat kinderen zich soms ‘irritant‘  gedragen ten opzichte van honden… (Ja,.. ik weet het: ‘t is schokkend dat het  ‘i-woord’  hier gebruikt wordt in combinatie met kinderen )Als goede ouder kan je het hier onmogelijk mee eens zijn. Je bent ongetwijfeld zelfs bereid om zwart op wit, te bevestigen dat  jouw kinderen schatjes/ engeltjes zijn en nóóit irritant…. nietwaar? :). Maar ach,… honden ervaren dit soms zo en…honden kunnen zich natúúrlijk vergissen!. Maar, laten we voor de zekerheid toch even kijken naar de redenen waarom honden, kinderen soms ‘irritant’ vinden. 

Enkele voorbeelden:

– Veel honden vinden een omhelzing onprettig omdat dit de bewegingsvrijheid beperkt (‘Okay,.. je vindt me lief.. vertel het mij liever met lekkere hondenkoekjes!’).

– Honden vinden het onprettig wanneer er aan hun staart of  oren getrokken wordt. (Jonge kinderen vinden dit nou juist de leukste lichaamsdelen bij honden).

– Honden willen niet gestoord worden tijdens het eten (Mensen ook niet tijdens het eten).

Honden vinden het niet leuk wanneer hun speeltje wordt afgepakt (Mensen ook niet als hun ‘smartphone’ (=speeltje) wordt afgepakt. Een ‘knoopkluifje’ heeft voor de hond dezelfde ’emotionele’ waarde als een smartphone (speeltje) voor de mens.

Honden hebben soms rust nodig en willen niet de hele tijd achterna gelopen worden (Hetzelde geldt voor mensen,.. anders worden ze chagrijnig!.)

– Honden vinden gillende/krijsende kinderen irritant (Tja,.. ken je iemand die dat nou wél prettig vindt?!).

Op zich is het handig om het lijstje door te nemen om een beter beeld te krijgen waarom kinderen (bekeken door de ogen van een hond) soms niet ‘hondvriendelijk’ overkomen,.. vind je ook niet?. Als verantwoordelijke ouder/opvoeder kan jij ervoor zorgen dat jouw kind goed begeleid wordt. Dit zal ertoe bijdragen dat de ‘hond des huizes’ jouw kind als zijn allerbeste ‘speelkameraad’ blijft beschouwen en hoeven er nooit meer irritaties te ontstaan. Op zo’n manier blijft ook nog overeind staan dat kinderen ‘schatjes/ engeltjes’ zijn …maar dat wisten wij toch al ;).

Lees ook:  Verschillen tussen het reukvermogen van hond en baasje

Lees ook:  Hond zoals een kind speelgoed leren opruimen

css.php